حفظ و نگهداری فرش دستباف

قبل از قالیشویی

بعد از قالیشویی

نحوه شستشوی فرش دستباف و لکه برداری